3.jpg
2.jpg

Subsidieregelingen zakelijk

Energie investering aftrek (EIA)

De RVO biedt een Energie Investering Aftrek (EIA) voor ondernemend Nederland. Met deze regeling ondersteunt de RVO ondernemend Nederland bij een investering in duurzame energie of energiebesparende middelen. Verder is de regeling bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Momenteel staat het subsidie percentage maar liefst op 45,5%. Via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u een EIA aanvragen.

Subsidie op warmtepompen

Tot op heden staat er in de Nederlandse regelgeving dat er subsidies verstrekt kunnen worden ten behoeve van de aanschaf van een warmtepomp. De RVO verstrekt deze subsidies voor de aanschaf omdat een warmtepomp op een milieuvriendelijke manier zorgt voor warm water en verwarming. Hierdoor wordt het gebruik van aardgas vermeden, hetgeen een positief effect heeft op de CO2 uitstoot. De subsidie voor een warmtepomp valt onder de regeling van Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Ook voor de aanschaf van een zonneboiler, pelletkachel of een biomassaketel kunt u een ISDE aanvragen.

Bij aanschaf van een warmtepomp op zakelijk gebied, moet u vooraf goedkeuring vragen aan het RVO. U zult vervolgens binnen 8 weken antwoord ontvangen. Mocht uw aanvraag goedgekeurd worden, heeft u 12 maanden de tijd om de installatie te realiseren en vervolgens het subsidiebedrag te claimen. 

Op de website van RVO staat een apparatenlijst waarbij u kunt zien of het apparaat dat u aanschaft daadwerkelijk onder de subsidieregeling valt. Het is om deze reden verstandig om vooraf te inventariseren of de warmtepomp die u aan wilt schaffen op de lijst staat.

Kleinschaligheidsinveseteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is voor ondernemingen die tussen de € 2.600,-- en € 353.973,-- investeren aan bedrijfsmiddelen op basis van het boekjaar. Het is bij iedere investering van belang dat de gemaakte kosten minimaal € 450,- excl. Btw zijn. De regels die hierbij gelden zijn; 

  • € 0 tot € 2.600 = niets
  • € 2.600,-- tot € 63.716,-- = 28% van het investeringsbedrag
  • € 63.717,-- tot € 117.991,-- = € 16.568,--
  • € 117.992,-- tot € 353.973,-- = € 17.841,-- verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven €117.991,--
  • meer dan € 353.973,-- = 0%

U kunt de geïnvesteerde bedrijfsmiddelen als kosten KIA opgeven bij het verwerken van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Gemeentelijke subsidies

Er bestaat een mogelijkheid dat uw gemeente waarin u gevestigd bent een subsidie vergoed voor investeringen in bedrijfsmiddelen welke energieneutraliteit positief beïnvloeden of milieubesparende uitwerking hebben.

Dit is per gemeente en per periode verschillend, het is belangrijk en nuttig ook hier informatie in te winnen voor aanvang van uw investering.

Neem vrijblijvend contact op, bellen mag natuurlijk ook.

installqstoragetechniek nederland